.be

เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมคณะนายทหาร กอ.รมน.จังหวัดตราด ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง เพื่อติดตามผลการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

โดยมี นายบัณฑิต กูลพฤกษี ปราชญ์ชาวบ้าน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมแปลงปลูกผัก ซึ่งได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีส่งมอบฯ ณ อาคารสถานพยาบาล เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมปราชญ์ชาวบ้านในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการเพาะปลูกเมล็ดพันธ์ผักพระราชทาน เช่น อัตราการงอก การเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้ทำพันธุ์

ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ ดังกล่าว ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1 ถั่วแขกสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 มะเขือเจ้าพระยา มะเขือยาว มะเขือกรอบขาว มะเขือเปราะ แตงกวา กวางตุ้ง โหระพา คะน้า และพริกขี้หนู บรรจุซอง 10 ชนิดพันธุ์ต่อชุด จำนวน 10ชุด

จึงได้ประสานงานวางแผนการดำเนินงาน โดยบูรณาการปฏิบัติร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จัดให้มีพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานขึ้น  และได้มีการวางแผนการดำเนินงานติดตามผลการเพาะปลูกและขยายผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์พระราชทานตามแนวพระราชดำริ  ร่วมเพาะปลูกเพื่อเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ...../..ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667