เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน กอ.รมน.จังหวัดตราด นำกำลังพลทหาร ตำรวจ จิตอาสา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ

ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนบ้านสะพานหิน ร่วมกันลำเลียงกระสอบทราย ก้อนหิน เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำธารด้านใต้ของน้ำตกสะพานหิน ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เป็นเจ้าภาพดำเนินการ่วมกับชุมชนบ้านสะพานหินจัดขึ้น ภายใต้กิจกรรม “ ฝายชะลอน้ำมีชีวิต ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน น้ำตกสะพานหิน” เพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง รักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้เกิดจากความต้องการของประชาชนที่มีหัวใจรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม โดยนำการน้อมนำศาสตร์พระราชา การทำฝายแม้วเพื่อทดน้ำไม้ให้ไหลลงสู่ทะเลรวดเร็ว ทางหน่วยทหารนาวิกโยธินตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งป่าไม้ ฝ่ายปกครอง

จึงได้ร่วมกันดำเนินการตามกิจกรรมสร้างฝายตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันนี้ขึ้น ซึ่งสรุปว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ล้วนเกิดจากความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์หลานประการ ทั้งการทดน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทำให้ผืนป่าเกิดความชุ่มชื้น และสิ่งที่สำคัญคือประโยชน์ในการสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน

ด้าน นาวาเอกพงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินตราด กล่าวว่า แม้จังหวัดตราดจะเป็นพื้นที่ ที่มีฝนแปด แดดสี่ แต่ที่ผ่านมากลับพบว่ายังมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่า ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น

ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ มาแล้วเกือบ 20 ฝาย โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ทั้งหิน ไม้ไผ่ กระสอบทราย ดำเนินการ ให้สามารถกักเก็บน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ เนื่องจากบริเวณน้ำตกสะพานหินเมื่อ 2 -3 ปีที่ผ่านมา เคยเกิดปัญหาไฟป่า ซึ่งการดำเนินการในวันนี้จะช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย /...

Cr.ภาพ/ฉก.นย.ตราด ข่าว/ส.ปชส.ตราด