เมื่อวันที่ (๒๕ ก.พ.๖๕) ที่ผ่านมา พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” โดยมี นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทหารเรือ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

และมีผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะช้าง ปลัดอำเภอแหลมงอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดบางปิดล่าง ร่วมพิธี ณ บริเวณชายทะเลสโมสรฐานตราด อ.แหลมงอบ จ.ตราด

นายสายันต์ ชาติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ กล่าวว่า “ การปลูกป่าชายเลนแบบท่อใยหินถือเป็นทฤษฎีใหม่ที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผมยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนกองทัพเรือ และการดำเนินการถือเป็นการต่อยอดแบบใหม่ ที่ใช้กันคลื่นลม และดีใจที่ได้เห็นกองทัพเรือร่วมกับประชาชนทำสิ่งดีๆ ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน”

สำหรับการจัดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศ รวมถึงอนุรักษ์ป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านนิเวศวิทยา การดำรงชีวิตของสัตว์ในป่าชายเลน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเลให้มีความสมบูรณ์ตลอดไป ...../..

Cr.ภาพ/ข่าว ส.ทร.10 ตราด