หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี

(30 ต.ค.66) นาวาเอก ไมตรี​ บุตรบุรี​ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี​ (ท่านเก่า)​ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ​ นาวาเอก ปรัชญา​ โพธิ์ย้อย​ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ท่านใหม่)​ ตามคำสั่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (เฉพาะ) ที่ 136/2566  ให้รับหน้าที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง,หน่วยขึ้นการควบคุมทางยุทธการและกำลังพล ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

นาวาเอก ปรัชญา โพธิ์ย้อย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ท่านใหม่) กล่าวว่า ขอให้กำลังพลทุกนายร่วมมือ ร่วมใจ ทุ่มเทเสียสละ กำลังกายใจ กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีมอบหมาย ขอให้ปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ บรรลุผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและพี่น้องประชาชน

พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่  โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือคลายทุกข์ให้แก่ประชาชน เรามีเป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตของพี่น้องจังหวัดจันทบุรีดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667