(26 ต.ค.66) พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) พลเรือตรี ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) พลเรือตรี วิทวัส ศุภกาญจน์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยทหารชายแดนจังหวัดตราด โดยมี นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำกำลังพลและหน่วยขึ้นตรงทางยุทธการแถวรับการตรวจเยี่ยม ณ บริเวณสนามหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้มอบเงินบำรุงขวัญให้กับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

ผู้บังคับกองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ และ ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนตราด จากนั้นตรวจเยี่ยมโรงนอน,โรงประกอบอาหาร ของพลทหารที่มาประจำการในปีงบประมาณ 2567 โดยผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ดำริให้ดูแลสวัสดิการกำลังพลและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

.

หลังจากนั้นเดินทางไปยัง กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 535 บ้านท่าเส้น เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ ฐานแยกช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น โดยมี นาวาเอก แทน ทองรับแก้ว หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน เป็นผู้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นแห่งนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางด้านความมั่นคง ทั้งนี้การปฏิบัติงานขอให้ประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา

จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน โดยมี นาวาเอก แทน ทองรับแก้ว หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 นำกำลังพลแถวรับการตรวจเยี่ยม ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้มอบเงินบำรุงขวัญและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

เช่น การรักษาดินแดนและอธิปไตยของชาติ การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและชายทะเล การป้องกันและตรวจตราการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว การลักลอบขนยาเสพติด ของผิดกฎหมาย สินค้าหลีกเลี่ยงภาษี และอาวุธสงคราม ขอให้ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน เข้มงวดตรวจตราอย่าให้มีสิ่งของผิดกฎหมายเล็ดลอดไปได้ และกำชับผู้บังคับบัญชาตรวจตราสอดส่อง อย่าให้กำลังพลไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีทั้งปวง เป็นต้น ...../......

Cr.ภาพ/กพร.กปช.จต. ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667