เมื่อวันที่ 12 พ.ย.66 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมการปฎิบัติงาน และรับฟังการบรรยายสรุป ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเฉพาะพื้นที่ ช่วงบ้านคลองใหญ่-เขาหนองบัว อ. โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมี พลเรือตรี วิทวัส ศุภกาญจน์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ .../..
 
 
Cr.ภาพ/ข่าว กพร.กปช.จต.