ด้วยโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ 50 ตามโครงการ ศึกษา อบรม ประชุมและสัมนาของหน่วยต่างๆ ภายในกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563

ในการนี้ จะใช้พื้นที่ อำเภอเมืองตราด และ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2562) ซึ่งการฝึกดังกล่าวผู้เข้ารับการฝึกและครูฝึกแต่งกายเครื่องแบบเฉพาะกาลสีพราง ใช้ปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1 เป็นอาวุธประจำกาย และแต่งกายนอกเครื่องแบบไม่มีอาวุธ ทำการฝึกทั้งเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ใช้พื้นที่ทั้งบนถนนและในภูมิประเทศ อาจมีการใช้กระสุนซ้อมรบและวัตถุระเบิดประกอบการฝึก

 

***จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิด

 

Cr.ภาพ/ศุภมิตร ฉก.ทพ.นย.  ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667