เมื่อเวลา 13.00 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด (จวนเรสิดัง กัมปอร์ต) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด และนายองครักษ์ ทองนิรมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด

ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ โอลิวิเยร์ - กาเบียล ริชาร์ด (Mr.olivier - Gabriel RICHARD ) อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดตราด เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชนชาวฝรั่งเศสที่พำนักอาศัยในจังหวัดตราด การโยกย้ายถิ่นฐาน การท่องเที่ยว และสถานการณ์ความมั่นคง ณ ย่านชุมชนคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่มีโอกาสต้อนรับ อัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดตราด โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ของ อัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชนชาวฝรั่งเศสที่พำนักอาศัยในจังหวัดตราด ย่านชุมชนคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด

และจวนเรสิดัง กัมปอร์ต ซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่ทหารฝรั่งเศสและข้าหลวงเคยได้พำนักในจังหวัดตราดช่วงเวลานั้น ปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่นักท่องเที่ยวสนใจ โดยตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาลดชั้น เคยใช้เป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ในระหว่างปี พ.ศ. 2453-2464

และได้กลายเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2450-2471 พร้อมทั้งหารือเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวฝรั่งเศส การเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราด และสถานการณ์ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของชาวฝรั่งเศสที่พำนักในจังหวัดตราด เป็นต้น ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667