น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ได้รับการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสารวัตรทหารเรือ (สห.ทร.) สนับสนุนภารกิจช่วงเคอร์ฟิว จำนวน 21 นาย โดยได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าชุดฯ เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามสั่งการของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

และนำไปกราบสักการะเสด็จพ่อ ร.5 เพื่อขอพรให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี จากนั้นนำกำลังพลสารวัตรทหารเรือ ส่งมอบให้กับ น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เพื่อสนับสนุนภารกิจจุดตรวจช่วงเวลาเคอร์ฟิว 22.00-04.00 นาฬิกา ซึ่งขณะนี้จำนวนสารวัตรทหารเรือ (สห.ทร.) สนับสนุนภารกิจช่วงเวลาเคอร์ฟิว มีจำนวนทั้งสิ้น 50 นาย กระจายกำลังไปตามจุดต่างๆ ที่สำคัญๆ

เช่น ด่านความมั่นคงบ้านท่าจอด ด่านตรวจป้อมตำรวจนาแกลง ด่านตรวจบ้านคลองลึก-หนองบอน ด่านตรวจช่วงเวลาเคอร์ฟิวสามแยกตราด-คลองใหญ่ และหากสถานการณ์โควิด-19 ยกระดับขึ้นเป็นระดับ 3 จะมีทหารชุดช่วยเหลือประชาชน (ชป.มวลชน) มาสนับสนุนภารกิจอีกจำนวน 150 นาย รวมกับสารวัตรทหารเรือ 50 นาย รวมทั้งสิ้น 200 นาย

คอยสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงตามที่รัฐบาลสั่งการและมอบหมายลงมาให้แต่ละจังหวัดควบคุมสถานการณ์ สำหรับในจังหวัดต่างๆ สห.จากมณฑลทหารบกจะรับผิดชอบในพื้นที่เขตเมืองเป็นหลัก เช่นเดียวกับกองทัพเรือจะรับผิดชอบในพื้นที่ จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด เป็นต้น ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667