เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ (ศปก.ทรภ.๑) แจ้งว่ามีเรือประมงต่างชาติ (รปม.อวนลากคู่) จำนวน ๒ คู่ ได้รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทยบริเวณ แลต. ๑๑ องศา ๐๔ ลิปดา น. ลอง. ๑๐๒ องศา ๒๕ ลิปดา อ. แบริ่ง ๑๙๘ ระยะ ๒๙ ไมล์ จากปลายแหลมเทียน เกาะกูด จว.ตราด ใกล้กับพื้นที่รับผิดชอบของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

จึงสั่งการเรือในหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑(มชด./๑) ออกลาดตระเวนค้นหา ตรวจสอบ และจับกุม โดย มชด./๑ ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับ ศรชล.จังหวัดตราด ศคท.จังหวัดตราด และแหล่งข่าวในพื้นที่ แล้วสั่งการ เรือ ต.๑๑๓ และ เรือ ต.๒๓๗ ออกเรือทำการลาดตระเวนค้นหา กลุ่มเรือประมงต่างชาติ ตามที่ได้รับแจ้ง

จนกระทั่งเวลา ๑๖๐๐ เรือ ต.๑๑๓ และ เรือ ต.๒๓๗ ตรวจพบเรือประมงต่างชาติ จำนวน ๒ ลำ บริเวณ แลต. ๑๑ องศา ๐๘.๒๑ ลิปดา น. ลอง. ๑๐๒ องศา ๓๓.๒๕ ลิปดา อ. แบริ่ง ๑๘๔ ระยะ ๒๕ ไมล์ จากปลายแหลมเทียน เกาะกูด จว.ตราด ตรวจสอบด้วยสายตาเบื้องต้นพบว่า ลักษณะตัวเรือมีสีเขียว เก๋งสีขาวคาดเทา จึงนำเรือเข้าตรวจค้นและจับกุม แต่เรือทั้งสองลำได้ทิ้งอุปกรณ์ทำการประมง และพยายามหลบหนี ไม่ยินยอมให้เข้าตรวจค้นจับกุมแต่โดยดี ทั้งนี้เรือทั้งสองลำได้เพิ่มความเร็ว แล่นส่ายไปมาและพยายามจะพุ่งชนเรือที่เข้าสกัดกั้น

โดยเรือ ต.๑๑๓ และเรือ ต.๒๓๗ ได้ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมเรือประมงต่างชาติ แต่ยังไม่อาจทำให้ เรือประมงต่างชาติหยุดเรือได้ ยังคงนำเรือมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออก เพื่อออกนอกน่านน้ำไทย ทั้งนี้ มชด./๑ ได้สั่งการให้ เรือ ต.๑๑๓ และ เรือ ต.๒๓๗ ไล่ติดตาม เรือประมงต่างชาติจนออกนอกเขตน่านน้ำไทย พร้อมทั้งให้ดำเนินการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อรายงานให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ โดยการทำประมงรุกล้ำน่านน้ำไทยของเรือประมงต่างชาติ โดยเฉพาะเรืออวนลาก สร้างความเสียหายแก่ซั้งของพี่น้องชาวประมงไทยเป็นจำนวนมาก แถมยังกีดขวาง และแย่งพื้นที่การทำประมงของพี่น้องประมงไทย อีกด้วย

พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มีความห่วงใยพี่น้องชาวประมงจึงได้มีมาตรการขั้นเด็ดขาดต่อเรือประมงต่างชาติที่ทำประมงรุกล้ำน่านน้ำ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยในการบังคับบัญชา จัดเรือออกลาดตรวจการณ์ในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ และออกค้นหาจับกุมหรือผลักดันเมื่อได้รับแจ้ง เช่นกรณีนี้ น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน(ผบ.มชด.)ก็ได้สนองนโยบายผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากพี่น้องชาวประมงพบเห็น รปม.ต่างชาติทำประมง รุกล้ำน่านไทย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ โทร ๐-๓๘๔๓-๘๐๐๘ หรือติดต่อชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ โทร.๐๙-๒๗๕๘-๕๙๗๗ ทางวิทยุมดดำ ช่อง ๒๑C ความถี่ ๒๗.๒๑๕ MHz ทางวิทยุย่าน HF ความถี่ ๘๒๔๙ KHz ทางวิทยุย่าน VHF Maritime Band ช่อง ๑๖ ความถี่ ๑๕๖.๘๐๐MHz ตลอด ๒๔ ชั่วโมง#พลังสามัคคีพลังราชนาวี
#ทหารเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ข้าศึกฮึกเหิมเราจะเจิมให้จมลง
ภาพ : เรือ ต.๑๑๓ และ เรือ ต.๒๓๗
ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ ๑