พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

วันนี้ (20 ส.ค.64) นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.) จังหวัดตราด ได้มอบข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม ให้กับ น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดตราด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คณะที่ 9 ในพื้นที่ อ.เกาะกูด เพื่อนำไปส่งมอบให้กับประชาชน ต.เกาะกูด และ ต.เกาะหมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ COVID 19

และ น.อ.ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ (มชด./๑) ได้นำคณะผู้บังคับการเรือ และผู้ควบคุมเรือ ชุดใหม่ที่ผลัดเปลี่ยนกำลังมาปฏิบัติงานในพื้นที่ทางทะเลจังหวัดตราด เข้าเยี่ยมคำนับและรายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผอ.ศรชล.จังหวัดตราด ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผอ.ศรชล.จังหวัดตราด ยังได้มอบข้าวสาร จำนวน 50 กิโลกรัม และเงินจากชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ จันทบุรี - ตราด ให้กับ มชด./1 จำนวน 5,000 บาท

เพื่อนำไปจัดซื้ออาหารสดประกอบอาหาร สำหรับกิจกรรม“ครัวเรือหลวง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชน” แพ็คใจใส่กล่อง ส่งมอบกำลังใจทางทะเล From The Sea เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้ห้องครัวเรือหลวงตากใบ ประกอบอาหาร เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน พื้นที่ ต.เกาะกูด และ ต. เกาะหมาก ในสถานการณ์ COVID 19

โดย เรือหลวงตากใบ จะมีแผนการลาดตระเวนทางทะเล และฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID 19 ทางทะเล ในขั้น จากเกาะสู่เรือ ในพื้นที่ อ.เกาะกูด ใน 24 ส.ค.64 และจะนำความห่วงใย จาก จังหวัดตราด และ กองทัพเรือ ไปสู่ประชาชน ต.เกาะกูด และ ต.เกาะหมาก ต่อไป...../..

Cr.ภาพ/ส.ปชส.ตราด ข่าว/ศรชล.จังหวัดตราด

ฮิต: 287