เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีรับมอบพระ “พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์” ณ ห้องชลยุทธโยธินกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมอบให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยต่อไป

สืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้ารับพระราชทานแผ่นทอง นาก เงิน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เข้ารับแผ่นทอง นาก เงิน ที่อธิษฐานจิต และลงอักขระ

จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาทวัดยานนาวาพระอารามหลวง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

และรวบรวมแผ่นทอง นาก เงิน ที่อธิษฐานจิต ลงอักขระ และมวลสาร พร้อมทั้งประกอบพีที่วัดสำคัญในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ จำนวน 109 รูป สำหรับพิธีพุทธาภิเษก จะกระทำในช่วง กรกฎาคม 2564 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยมี มี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

การจัดสร้างสร้างพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกองทัพเรือ ข้าราชการทหาร และลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ ได้นำไปสักการบูชา

รวมทั้งใช้ประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน อันบังเกิดความเป็นสิริมงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญทหารและเสริมสร้างศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ..../..

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.นย. Fb.พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์ Fb.นาวิกโยธิน

#พระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามัคคีประสิทธิ์ 

#หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

#กองทัพเรือ