เมื่อเวลา 09.30 นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตราด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

โดยมี นายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเมืองตราด น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พ.อ.อนุวัตร เหลืองวิลัย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14  สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

พ.ต.อ.นาวิน ธีระวิทย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราด น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ น.ท.ปัญญา จาปรุง เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ตามที่เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 12 -16 ตุลาคมที่ผ่านมา  จากฝนตกหนักต่อเนื่อง พื้นที่ตำบลห้วยแร้ง เป็นอีกพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย จำนวน 10 หมู่บ้าน 455 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ และมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 1,600 ไร่ ได้รับความเสียหาย 220 ไร่ 

แม้ปัจจุบันระดับน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมปลอบขวัญประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในครั้งนี้ขึ้น

อย่างไรก็ตามภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ในปีงบประมาณ 2565  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 ได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลห้วยแร้งซึ่งสอดรับกับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา  โดยจะดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จำนวน 2 เส้นทาง งานซ่อมทางลูกรัง จำนวน 6 เส้นทาง  และงานขุดลอกลำน้ำอีกจำนวน 13 โครงการ /....

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667