เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๔ ที่ผ่านมา ฉก.นย.ตราด โดย น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ พร้อมด้วย ร.ท.พรชัย น้อยวิเศษ ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๕๑๑ ฯ (ฐานเขาพลู) บูรณาการร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จัดกำลังพลทำการลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดนกับฝ่ายกัมพูชา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผลการลาดตระเวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการนี้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา (โดยมี ร้อยเอก ทก วันนา ผบ.ร้อย.ทปอ.ซ็อมลูด จว.พระตะบอง ประจำช่องทางเขาพลู) ได้ร่วมกันปรับปรุงเสาธงชาติ และเปลี่ยนธงชาติของทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดความสง่างามและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยมี หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ เป็นประธานในพิธีปักเสาธง

และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและเพลงชาติกัมพูชา ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทั้งสองประเทศ ณ บริเวณแนวชายแดน ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย..../..

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.ฉก.นย.ตราด