วันนี้ ๒๐ ต.ค.๖๔ ที่ผ่านมา พล.ร.อ.ไกรศรี เกษร ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๐ ตราด โดยมี น.อ.พิสิษฐ์ หนูเล็ก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๐ ตราด และกำลังพล ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๐ ตราด
 
 
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๐ ตราด ได้กล่าวต้อนรับประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุเสียงทหารเรือ และคณะ พร้อมรับชมวิดีทัศน์แนะนำหน่วย ที่เผยแพร่ให้กับประชนชนได้รู้จักสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๐ ตราดมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปโดย ร.ท.พิชิตชัย ตันติกูล หัวหน้าส่วนรายการ เพื่อทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
 
 
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ ได้กล่าวชื่นชมกำลังพลที่ได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือได้เป็นอย่างดี อีกทั้งให้เตรียมความพร้อมการยกระดับการจัดรายการผ่านเทคโนโลยีให้มีความพร้อม และให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เป็นสถานีวิทยุชั้นนำ และพร้อมเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักชาติ ราษฎร์ศรัทธา” ...../..
 
 
Cr.ภาพ/ข่าว ส.ทร.๑๐ ตราด