เมื่อวันที่ (๑๖ พ.ย.๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ นำกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด

น.ส.สุภัสสร ประเสริฐกิจ ปลัดอำเภอแหลมงอบกล่าวว่า” สำหรับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับฐานตราด ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยทำความสะอาดบริเวณกรมหลวงชุมพร โดยเก็บขยะ กิ่งไม้ ให้สะอาดยิ่งขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงอยากฝากกองทัพเรือ ช่วยกันบูรณาการในระดับอำเภอร่วมกัน อำเภอแหลมงอบมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาจังหวัดตราดให้ดียิ่งขึ้น”

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันกองทัพเรือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากส่วนราชการ ประกอบด้วย อำเภอแหลมงอบ อบต.แหลมงอบ สอ.รด.ตราด และประชาชนในพื้นที่ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา” ...../..

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.ฐ.ตร.