เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 

โดยร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากประชาชนในพื้นที่ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”  …./..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667