.be

เมื่อเวลา 17.30 นาฬิกา วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมภริยา เดินทางมาเป็นประธานเนื่องในงานสภากาแฟเย็น โดยในห้วงเดือนธันวาคม 2562 หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

และได้รับเกียรติจาก พล.ร.ต.พินิจ ชื่นรุ่ง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยคณะนายทหารฝ่ายเสธ./ฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ โดยมี น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ในฐานะเจ้าบ้านให้การต้อนรับผู้มาเยือนจากหน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัดจำนวนร่วม 200 คน

ซึ่งการจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเย็นในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพบปะสังสรรค์ พูดคุยปรึกษาข้อราชการนอกเวลางาน และรับลมหนาวส่งท้ายปี 2562 มีหน่วยงานจากหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพร่วมกัน 9 หน่วยงาน ดังนี้ 1.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด 2.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด 3.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 บ่อไร่ 4.ตำรวจภูธรจังหวัดตราด

5.ฝูงบิน 207 ตราด กองทัพอากาศ 6.สัสดีจังหวัดตราด 7.ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด 8.ศรชล.จังหวัดตราด และ 9.สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 10 ตราด ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแสดงของวงดนตรีหมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน) มีซุ้มอาหารพื้นบ้านนานาชนิด พร้อมทั้งจิบกาแฟยามเย็น ชมการแสดงดนตรีรับลมหนาวส่งท้ายปี 2562 ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667