เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 น.อ.ยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ให้การต้อนรับนายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด และนายวุฒิพงศ์ รัตนมนต์ ประธานหอการค้าจังหวัดตราด ในโอกาสเดินทางมาร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ โดยมอบกระเช้าของขวัญและมอบสิ่งของช่วยงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด

นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนให้ประชาชนชาวกัมพูชาที่เจ็บป่วยได้ผ่านแดนมารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ตามหลักสิทธิมนุษยชน และอำนวยความสะดวกให้กับคณะแพทย์,พยาบาล,เจ้าหน้าที่การตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ประสานงานกับประเทศกัมพูชา โดยโรงพยาบาลกรุงเทพตราด มุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในนาทีชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเขตภาคตะวันออก หมู่เกาะต่างๆ รวมถึงประเทศกัมพูชา ทั้งประชาชนชาวตราด ชาวกัมพูชา และนักท่องเที่ยว

ด้านนายวุฒิพงศ์ รัตนมนต์ ประธานหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ต้องขอขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ที่อำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น อำเภอเมืองตราด ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้า ที่เป็นเจ้าของธุรกิจประเภทต่างๆ ได้มีโอกาสนำสินค้าอุปโภคและบริโภค ข้ามแดนไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในวันนี้เป็นโอกาสอันดีจึงนัดแนะคณะกรรมการและสมาชิกฯมาร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่และมอบสิ่งของช่วยงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667