พิมพ์
หมวด: สังคม

เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายธีรชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้กล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญ    ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดตราด

นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด กล่าวว่า ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และปลัดจังหวัดตราด สุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน

พร้อมทั้งกล่าวเสริมอีกว่า หากทางจังหวัดมีสิ่งใดให้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพตราดช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การออกหน่วยบริการประชาชน และอื่นๆ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและให้การช่วยเหลือในทุกๆด้าน โดยได้สนับสนุนทีม ambulance งานยุทธนาวีที่เกาะช้างและงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ทั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เป็นองค์กรทางการแพทย์ ที่ให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพกับชาวตราด และพื้นที่ใกล้เคียงมายาวนาน นอกจากการให้บริการทางการแพทย์แล้ว เรายังมุ่งเน้นที่จะตอบแทนคืนสู่สังคมและชุมชน เพื่อเป็นการตอบแทนที่ทุกคนได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลสุขภาพของทุกคน โดยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของเรา ได้เข้าร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ชาวตราด และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667

ฮิต: 961