นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด เล่าถึงที่มาของศูนย์ว่า รับเด็กพิการตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 19 ปี รวมกันทั้ง 9 ประเภท หากจะไปเข้าเรียนเฉพาะทาง เช่น ด้านสติปัญญาต้องไปเรียนที่จังหวัดระยอง ซึ่งต้องไปพักอยู่ประจำ พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงจึงต้องการนำเด็กพิการมาฝากไว้ที่ใกล้บ้าน และไป-กลับ มากกว่า ดังนั้น ศูนย์จึงพยายามที่จะให้เด็กพิการเหล่านี้เติบโตประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้

โดยเมื่อ ปี พ.ศ.2557 นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในขณะนั้น ได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดตราด ให้ 1 ล้านบาท เพื่อซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสอนเด็กพิการในช่วงวัยเรียนและวัยทำงานได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ เนื่องจากศูนย์มีความพร้อมด้านบุคลากรคือ ครูนาวิน วิภาตะนาวิน ที่จบมาจากสาขาออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา จากนั้นได้ทำโรงฝึกงาน ติดตั้งเตาเผา สอนให้นักเรียนพิการได้ทำและเริ่มมีผลิตภัณฑ์เซรามิกออกจำหน่าย

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด กล่าวเสริมอีกว่า เด็กพิการที่นี่มี 215 คน ไม่แยกประเภทความพิการ เรียนรวมกันทั้งหมด แต่จะแยกทำกิจกรรมที่ถนัด กิจกรรมทำผลิตภัณฑ์เซรามิก สามารถทำได้ทั้งคนพิการทางสติปัญญา ร่างกาย ทางการได้ยิน รวมทั้งออทิสติก เขาจะยิ้มเมื่อครูหรือคนอื่นๆ ชื่นชมผลงาน เขาทำได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้แบ่งแยกเป็นอายุ คนที่มาอยู่ก่อนจะเรียนรู้จนชำนาญเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนมาใหม่

จากที่พบเห็นคนที่พิการทางการได้ยินเกือบ 100% มีความสามารถทางด้านศิลปะ ร่างกายสมบูรณ์ สามารถรับรู้ในการสื่อสาร กล้ามเนื้อมือแข็งแรง จึงทำงานศิลปะได้เป็นอย่างดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด เป็นอีกหน่วยงานที่ยืนยันให้เห็นว่า “สังคมตราดไม่ทอดทิ้งกัน” ตามสโลแกนของจังหวัดตราด…สนใจเยี่ยมชมงานเซรามิก สอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูแจ๊ค-ครูนาวิน วิภาตะนาวิน โทร. (087) 970-3829

Cr.ข่าว/เทคโนโลยีชาวบ้าน ภาพ/หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667