น้องไปร์

" น้องไปร์ท เข้าอันดับที่ 3 คว้าเหรียญทองแดง "

เด็กชายจิรวัฒน์ ผลกาจ นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมจังหวัดตราด
คว้าเหรียญทองแดง ในรายการ Inline Speed Skate 1,000 m บุคคลชาย

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561
ณ จังหวัดน่าน

Cr.ภาพ/ข่าว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด