(22 พ.ค. 61) นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน แรลลี่ท่องเที่ยว สวนเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเปิดรับลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการปล่อยขบวนจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จากหน้าศาลากลางจังหวัดตราดสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราด ประกอบด้วย การปั่นชมสวนสละสมโภชน์ พร้อมชิมสละรสชาติดี การนชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ จากนั้นจะนำชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ไทยบ้านวังตัด พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 45 กิโลเมตร สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่มีการแข่งขัน แต่มีรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แต่งกายชุดแฟนซี /...

cr:ภาพสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด