(3 มิ.ย. 61) นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาววรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด ร่วมกันปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง Trat Dream Island Run 2018 “วิ่งตามหาเกาะในฝัน...เกาะช้างเลี้ยวซ้าย” จากบริเวณหน้าโรงเรียนวัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งการแข่งขันวิ่งรายการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานตราด ร่วมกับชมรมวิ่งตราด อบต.เกาะช้างใต้ อพท. และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีนักวิ่งที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม 

นางสาววรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด กล่าวว่า การจัดแข่งขันวิ่ง Trat Dream Island Run 2018 “วิ่งตามหาเกาะในฝัน...เกาะช้างเลี้ยวซ้าย” เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการกระจายตัวนักท่องเที่ยว เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวรองและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรองมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ สวนทุเรียนพันธุ์ชะนีเกาะช้าง น้ำตกธารมะยม กิจกรรมล่องเรือมาด ของชุมชนบ้านสลักคอก จุดชมวิวประภาคารสลักเพชร จุดชมวิวอ่าวกะรัง และอนุสรณ์สถานยุทธนาวี เป็นต้น ประกอบกับ กระแสงานวิ่งในประเทศไทย กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งวิ่งแบบสนุกสนาน วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเชิงธรรมชาติ ซึ่งหลายรายการวิ่งเหล่านี้ มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม ทั้งค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และสินค้าที่ระลึก ดังนั้น ททท. สำนักงานตราด จึงมีแนวคิดที่จะใช้กิจกรรมวิ่งเชิงท่องเที่ยว มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราดที่เป็นพื้นที่รอง มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวน้อย แต่มีศักยภาพและความพร้อมที่รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต สำหรับการแข่งขันวิ่งรายการนี้ แบ่งระยะแข่งขันเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 7 กิโลเมตร และระยะ 10.5 กิโลเมตร ...../..

Cr.ส.ปชส.ตราด