(2 มิ.ย. 61) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) ซึ่งจังหวัดตราดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากบริเวณริมสระสีเสียด หน้าโครงการชลประทานตราด อำเภอเมืองตราด

นายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชน การใช้ถนนร่มกันบนท้องถนน เรื่องของการขับขี่จักรยานอย่างถูกวิธีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบกับปัจจุบันกระแสการใช้จักรยานเป็นกิจกรรมนันทนาการที่เป็นที่นิยมของประชาชน โดยเฉพาะเป็นการเริ่มต้นของการสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งประชาชนสามารถนำจักรยานมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนับยังเป็นการส่งเสริมในการดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดตราดในการเป็น Green City ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น /.....

Cr.ส.ปชส.ตราด