พลเรือโทศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหาร ผู้ให้การสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ นาวิกโยธินมาราธอน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมี สื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วม

สำหรับการแข่งขันเดินวิ่งนาวิกโยธิน ปีนี้ถือเป็นการจัดขึ้นในปีที่ 13 มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 นี้ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงความจงรักภักดีและทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อร่วมกิจกรรมในวันทหารนาวิกโยธินมันเป็นวันสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของทหารนาวิกโยธิน

รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างทหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการพัฒนานักกีฬาตลอดจนการท่องเที่ยวในภูมิภาคและหารายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือกำลังพลนาวิกโยธินและครอบครัวที่สูญเสียจากการรบ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยพยาบาลทหารนาวิกโยธินตลอดจนเพื่อดำเนินการในการพัฒนาหน่วยและสาธารณะประโยชน์ต่อไป

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ฟูลมาราธอน 42.195 กิโลเมตร การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร การแข่งขันวิ่งฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตร

โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าขณะนี้มีนักวิ่งปอดเหล็กตอบรับร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วกว่า 12,000 คน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร 02 4661180, 038 438457 ต่อ 61070-71 หรือ ติดต่อเว็บไซด์ http://marinesmarathon.com

Cr.นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323