(5 ต.ค. 61) นายธนวัฒน์ รัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายบรรพต วิถี ประธานชมรมแล่นใบตราด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการอบรมเผยแพร่การแล่นใบเบื้องต้น ครั้งที่ 2 “แล่นใบสุดฟ้าทะเลตราด” และกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เรือใบตราด” ชิงทุนการศึกษา ซึ่งชมรมแล่นใบตราดร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด (กกท.ตราด) ร่วมกันจัดแถลงข่าวครั้งนี้ขึ้น บริเวณที่ทำการชมรมแล่นใบตราด ร้านบ้านท่า ร.ศ.112 ชุมชนรักษ์คลองบางพระ เทศบาลเมืองตราด

นายบรรพต วิถี ประธานชมรมแล่นใบตราด กล่าวว่า กิจกรรมอบรมแล่นใบเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว โดยเปิดรับสมัครเยาวชน เข้ารับการอบรมการเล่นกีฬาแล่นใบ ในระหว่างวันที่ 22 -30 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหาดบานชื่น อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคการศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกีฬาแล่นใบให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งเป็นกีฬาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราดในการเป็น Green City

สำหรับการเตรียมเปิดอบรมตามโครงการดังกล่าวเริ่มมีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนมาก ทั้งนี้นอกจากการจัดอบรมแล่นใบแล้วยังได้มีการจัดประกวดวาดภาพระบายสี ไม่จำกัดเทคนิค ชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “เรือใบตราด” ทำการเปิดรับผลงานจากเยาวชน ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเด็กเล็ก ไม่เกินประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับประถมศึกษาปี่ที่ 4 -6

โดยเปิดรับผลงานไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม นี้ ซึ่งจะมีการตัดสินการประกวดและมอบรางวัล ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 จากนั้นจะมีการนำผลงานจากการประกวดไปจัดแสดงนิทรรศการ “แล่นใบตราดระลึกถึงพ่อ” และงานอบรมแล่นใบสุดขอบฟ้าทะเลตราด ณ บริเวณชายหาดบานชื่นต่อไป ทั้งนี้เยาวชนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ บรรเจิดตราด

ด้าน นายธนวัฒน์ รัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ระบุว่า การส่งเสริมการเล่นกีฬาแล่นใบ นับเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างนักกีฬาแล่นใบ ให้กับจังหวัดตราด ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกีฬาเรือใบเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่บรรจุเข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬาในรายการดังกล่าว /....

Cr.ภาพ/ข่าว ส.ปชส.ตราด